Misyon ve Vizyon

Vizyon:  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Satumer birimi olarak ; Türkiyenin sağlık turizmi alanında daha ulaşılabilir olmasını sağlamak, sağlık turizminde kalite ve standartların arttırılması için strateji geliştirmek, Türkiyenin yurtdışında etkin bir şekilde tanınmasını sağlamaktır.

 

Misyon:  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Satumer birimi olarak; kamu ve özel sektör koordinasyon sürecini ve sağlık hizmetleri ihracatını gözlemlemek, Türkiyenin sağlık turizmi pazarındaki yerini araştırmak ve ülkemizin potansiyeli, kapasitesi ve imkanları nelerdir, yurtdışına sunulan sağlık hizmetlerinin kalite ve standardının tespiti ve değerlendirilmesi gibi turistin sağlığı ve sağlık turizmi konusunda araştırmalar yapmaktır.